53 Måder at undgå selvforbedring Burnout

title:3 nogler til at handtere karriereudbrandthed
forfatter:Ann Ronan
source_url:http://www.articlecity.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3171.shtml
date_saved:2007-07-25 12:30:18
kategori:selvforbedring_og_motivation
artikel:

Jeg holdt for nylig en prasentation om dette emne pa en arlig konference for personaleansvarlige. Rummet var fyldt! Sa jeg tankte, at oplysningerne maske kunne vare aktuelle for nogle af jer.
Hvad er udbrandthed? Hvad er symptomerne og arsagerne? Og hvis du oplever det, hvad kan du sa gore?
I ordbogen star der, at udbrandthed er “udmattelse af fysisk eller folelsesmassig styrke eller motivation, som regel som folge af langvarig stress eller frustration”.

Jeg satter normalt i kursiv, fordi selv nar man elsker sit arbejde, som jeg gor, kan man overdrive og finde sig selv udbrandt.
Symptomer pa udbrandthed kan vare fysiske, adfardsmassige og andelige. Her er nogle tegn pa, at du er pa vej mod udbrandthed:

 • trathed
 • muskelspandinger
 • hovedpine
 • sovnloshed
 • manglende overholdelse af forpligtelser
 • manglende effektivitet
 • irritabilitet
 • angst
 • folelse af tomhed – intet tilbage at give
 • mangel pa glade
 • manglende evne til at grine
  Arsagerne til udbrandthed kan komme fra os selv eller fra vores organisationer. Nogle almindelige arsager er hoje forventninger til os selv, fornagtelse af vores grundlaggende behov som mad og sovn, darlige tidsstyringsevner, manglende evne til at satte granser eller til at sige nej.
  Organisatoriske arsager kan vare en konkurrencekultur eller en kultur, hvor man satter pris pa at have konstant travlt og overarbejde og tager e-mail og telefonsamtaler med pa “ferie”. Utilstrakkelig oplaring i nye jobroller eller trange, stojende miljoer kan ogsa bidrage til udbrandthed.
  Her er 3 mader at handtere udbrandthed pa: andre den stressende situation, reducere din sarbarhed over for stress og/eller andre den made, du reagerer pa stress, som ikke kan andres:
 1. Andr den stressende situation, hvis du kan(Lær mere om e adult finder login).

  https://www.youtube.com/watch?v=gh5VhaicC6g&t=3s
  Hvis der er nogle meget stressende aspekter af dit job, sa se, om du kan rotere denne opgave med andre. Begrans antallet af timer, hvor du er under stress. Brug noget tid pa karriere-/livsplanlagning. Fastsat dine prioriteter og lev efter dem.
 2. Du kan mindske din sarbarhed over for stress ved at passe pa dig selv fysisk med god ernaring, motion og nok sovn. Undga nikotin, og lad vare med at overdrive koffein og alkohol. Omgiv dig med stottende mennesker, arbejd sammen med en coach, der lytter dybt til dig og hjalper dig med at skabe en god balance mellem arbejde og andre aspekter af dit liv.
 3. Endelig skal du andre den made, du reagerer pa stress pa. Det kan du gore ved at andre din selvtalk og selvkritik. Lar teknikker til at berolige dig selv – et par dybe vejrtrakninger kan bringe dig helt tilbage til et centreret sted, der er i stand til at mode den stress, du star over for. Bliv en ekspert i selvomsorg og hav det sjovt().
  Copyright 2005 Ann Ronan
(https://www.purewow.com/wellness/online-dating-tips).

Posts from the same category:

admin

Related Posts

Read also x